Strona z portalu

  / Urząd / Projekty Unijne i inne / Regionalny Program Operacyjny dla Województwa... / Projekty na liście rezerwowych / Rowerem po Kaszubach. Trzy jeziora: Gałęźne - Kapliczne - Wierzysko - budowa trasy rowerowej w Kościerzynie
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Rowerem po Kaszubach. Trzy jeziora: Gałęźne - Kapliczne - Wierzysko - budowa trasy rowerowej w Kościerzynie

Projekt Gminy Miejskiej Kościerzyna pt. "Rowerem po Kaszubach. Trzy jeziora: Gałęźne - Kapliczne - Wierzysko - budowa trasy rowerowej w Kościerzynie" - aplikujący
o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013:


Priorytet 6. Turystyka i Dziedzictwo Kulturowe
Działanie 6.1. Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny

Historia projektu:

- 29.10.2008 r. złożenie wniosku aplikacyjnego.

Projekt po pozytywnej ocenie formalnej, wykonalności i strategicznej umieszczony został na liście rezerwowej, w związku z czym projekt ma szansę na dofinansowanie
w późniejszym terminie.

Planowany czas realizacji Projektu:

Zadanie będzie podlegać realizacji po uzyskaniu wnioskowanego z EFRR dofinansowania.

Zadanie podzielono na cztery etapy:

etap I - odcinek 1, ul. Słoneczna wraz z jeziorem Gałęźnym
etap II - odcinek 2, od mostu ul. Słonecznej do Jeziora Kaplicznego wraz
z oznakowaniem ul. Dworcowej
etap III - odcinek 3, Jezioro Kapliczne do Jeziora Wierzysko wraz z oznakowaniem w kierunku ścieżki rowerowej Kościerzyna-Wdzydze i odcinek 4, ul. Cegielnia i ul. Mickiewicza wraz z oznakowaniem w kierunku ścieżki rowerowej Kościerzyna - Wdzydze w kierunku Szlaku Kaszubskiego - czerwonego
etap IV - 1 szkolenie kadr turystycznych, 20 godzinne

Cel realizacji Projektu:

Efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki w regionie poprzez budowę trasy rowerowej, ukazującej piękno trzech jezior tj. Gałęźnego, Kaplicznego i Wierzyska, tworzącej szlak "Trzech jezior kościerskich" włączony w miejski system ścieżek rowerowych oraz w oznakowane szlaki pojezierza kaszubskiego tworzące produkt turystyczny "Rowerem po Kaszubach".

 

Wartość i źródła Finansowania projektu:

Projekt

Wniosek aplikacyjny

Wartość projektu ogółem

5 530 580,80 PLN

100%

Dofinansowanie EFRR
w ramach RPO WP 2007-2013

4 080 211,49 PLN

73,8%

Udział własny Gminy Miejskiej Kościerzyna

1 450 369,21 PLN

26,2%

 

Planowany efekt realizacji Projektu:

Budowa trasy rowerowej stanowiącej szlak turystyczny „Trzech jezior kościerskich" o długości 9,69 km, włączony w regionalny system ścieżek rowerowych całego pojezierza kaszubskiego tworzy produkt turystyczny "Rowerem po Kaszubach". Trasa połączy jeziora Gałężne, Kapliczne i Wierzysko wraz z dwoma odcinkami uzupełniającymi istniejące ścieżki w ul. Chojnicka-Cegielnia i Mickiewicza. Powstaną trzy obiekty turystyczno rekreacyjne - punkty widokowe (dwa przy jeziorze Kaplicznym i jeden przy jeziorze Gałęźnym), na całej długości trasy ustawione zostaną tablice turystyczno-informacyjne z mapami i opisami atrakcyjnych miejsc, tablice edukacyjne oraz tablice oznakowania kierunkowego dla poszczególnych odcinków ścieżki oraz oznaczenia uzupełniającego 4 istniejących tras rowerowych.

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 3377 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget