Strona z portalu

  / Aktualności / Spotkanie z przedstawicielkami Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Spotkanie z przedstawicielkami Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP
Zdjęcie
W dniu 30 października br. w siedzibie Urzędu Miasta odbyło się spotkanie władz Kościerzyny z przedstawicielkami Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP. Przedmiotem spotkania było omówienie zrealizowanych i planowanych inwestycji oraz polityki związanej z działalnością oświatową. Część dawnego gmachu klasztornego jest od wielu lat siedzibą Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki. W ostatnich latach Miasto zrealizowało szereg inwestycji podnoszących standard szkoły.

Największym przedsięwzięciem, była zrealizowana w 2012r. za kwotę prawie 1 mln zł. wymiana okien, modernizacja  instalacji grzewczej oraz  ocieplenie poddasza. Siostra Wiesława Chwedoruk – Przełożona Generalna Zgromadzenia serdecznie podziękowała władzom Miasta za troskę o ten zabytkowy obiekt oraz wyraziła wolę dalszej współpracy. Burmistrz Zdzisław Czucha zaproponował wydłużenie umowy użyczenia obiektu szkoły na 50 lat tj. na lata 1995 – 2045. Zgromadzenie rozważa taką propozycję. Przedstawiono także plany Miasta związane z realizacją inwestycji „Budowa ulicy Kupieckiej wraz z remontem ciągu ulic 8 Marca, Klasztornej, Długiej i Miodowej w Kościerzynie” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Budowa ronda na ulicy 8 Marca i Klasztornej, wiązać się będzie z koniecznością przejęcia części działki od Zgromadzenia. Ponadto  przybliżono zamierzenia inwestycyjne Miasta związane z budową sali sportowej dla uczniów szkoły, na terenie działki przyszkolnej oraz sprawy związane z opracowywanym planem miejscowym dla tego obszaru. Omówiono także możliwość budowy pętli autobusowej przy drodze krajowej nr 20 na nieruchomości stanowiącej własność Zgromadzenia. Uczestnicy spotkania uzgodnili, że w sprawach będących przedmiotem spotkania Miasto przygotuje propozycje rozwiązań i przedstawi je Zarządowi Generalnemu Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP.
Więcej informacji o historii budynku szkoły można znaleźć na stronie:
http://sp1kna.szkolnastrona.pl/index.php?p=new&idg=mg,22&id=51&action=show

Strona: 1 
Zdjęcie: a.bmp
Zdjęcie: b.jpg
Stronę odwiedzono 4659 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget