Strona z portalu

  / Urząd / Decydujmy razem / Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu
Jeżeli chcą Państwo mieć rzeczywisty wpływ na rozwój przedsiębiorczości w Kościerzynie zapraszamy do konsultacji „Programu Rozwoju Przedsiębiorczości w Gminie Miejskiej Kościerzyna na lata 2013-2020”, będącego dokumentem wyznaczającym kierunki, które w przyszłości powinny stać się podstawą rozwoju gospodarczego Kościerzyny. Konsultacje prowadzone będą w okresie od 13 listopada do 7 grudnia 2012r. w formie przyjmowania opinii, uwag i propozycji na piśmie lub drogą mailową dotyczących treści projektu dokumentu.

Dodatkowo każdy mieszkaniec może kreować przyszłość naszego miasta biorąc udział
w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna w dniu 21.11.2012r. o godz. 15.00

Projekt dokumentu dostępny jest:
1. na stronie internetowej w zakładce „Decydujmy Razem”; 
2. w Wydziale Rozwoju Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna,
pok. 36 w godzinach pracy urzędu od 730 do 1530
3. podczas Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości – IDG, który odbędzie się 15.11.2012 r.
w godz. 1000
-1300 w hotelu „GRYF” przy ul. Ogrodowej 2 w Kościerzynie
4. w czasie konsultacji w dniu 21.11. 2012 r. o godz.15°°

Opinie, uwagi i propozycje można zgłaszać na formularzu konsultacji: 
1. drogą elektroniczną na adres: o.szlagowska@koscierzyna.gda.pl
2. drogą korespondencyjną na adres: Wydział Rozwoju, Urząd Miasta Kościerzyna,
ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna
3. bezpośrednio do Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a,
83-400 Kościerzyna, pok. 36, w godzinach pracy urzędu od 730 do 1530

Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu po 7 grudnia 2012 r., nie będą brane pod uwagę. 

Zapraszamy do współdecydowania o kształcie programu!

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 8559 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget