Strona z portalu

  / Urząd / Decydujmy razem / „Program Rozwoju Przedsiębiorczości Gminy Miejskiej Kościerzyna”
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
„Program Rozwoju Przedsiębiorczości Gminy Miejskiej Kościerzyna”
W dniu 21 listopada 2012 r. w sali konferencyjnej przy Sali Widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego odbyło się spotkanie otwarte zorganizowane w ramach konsultacji społecznych projektu dokumentu „Program Rozwoju Przedsiębiorczości Gminy Miejskiej Kościerzyna”. Spotkane było skierowane do szerokiego grona osób zainteresowanych, dlatego wzięli w nim udział nie tylko przedsiębiorcy, ale i lokalne organizacje pozarządowe, mieszkańcy oraz przedstawiciele władz lokalnych.

Otwarte konsultacje umożliwiły uzyskanie szerszej informacji na temat tworzenia
i treści „Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Gminy Miejskiej Kościerzyna”,
a uczestnicy spotkania mieli okazję do publicznego wyrażenia opinii na temat prezentowanego dokumentu.

Przypomnijmy, że projekt dokumentu powstał w ramach projektu „Decydujmy Razem” mającego na celu budowę mechanizmu partycypacji społecznej, a więc współdziałania władz i mieszkańców w kreowaniu i wdrażaniu polityki lokalnej. Doświadczenia wielu krajów pokazują, że warunkiem „dobrego rządzenia” jest udział obywateli w procesach decyzyjnych – czyli świadome i aktywne uczestnictwo mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących ich gminy, dlatego chcemy państwa zachęcić do zapoznania się z Programem Rozwoju Przedsiębiorczości Gminy Miejskiej Kościerzyna i przesłania swoich opinii.

Konsultacje prowadzone będą do 7 grudnia 2012r.  włącznie, w związku z tym zapraszamy do składania uwag i propozycji na piśmie lub drogą mailową.

Projekt dokumentu dostępny jest:
1. na stronie internetowej w zakładce „Decydujmy Razem”; 
2. w Wydziale Rozwoju Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna,
pok. 36 w godzinach pracy urzędu od 730 do 1530

Opinie, uwagi i propozycje można zgłaszać na formularzu konsultacji: 
1. drogą elektroniczną na adres: o.szlagowska@koscierzyna.gda.pl
2. drogą korespondencyjną na adres: Wydział Rozwoju, Urząd Miasta Kościerzyna,
ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna
3. bezpośrednio do Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a,
83-400 Kościerzyna, pok. 36, w godzinach pracy urzędu od 730 do 1530.

Strona: 1 
Zdjęcie: a.jpg
Zdjęcie: b.jpg
Zdjęcie: d.jpg
Stronę odwiedzono 8676 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget