Strona z portalu

  / Urząd / Efektywność energetyczna i OZE / Plan działania na rzecz zrównoważonej energii SEAP
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa

Przystępując do Porozumienia między burmistrzami Kościerzyna zobowiązała się do przygotowania i wdrożenia "Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Kościerzyna". Głównym celem Planu jest przedstawienie konkretnych działań prowadzących do zredukowania emisji CO2 o co najmniej 20% do roku 2020 oraz ich uwarunkowań. Dokument ten ma również za zadanie określenie sektorów o największym zużyciu energii oraz sposobów optymalizacji produkcji i wykorzystania energii na terenie miasta, a tym samym polepszenie jakości życia lokalnej społeczności.

Zakres "Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Kościerzyna" zgodnie  z wytycznymi "Porozumienia Burmistrzów" obejmuje:

  • ogólną charakterystykę miasta – stan na koniec 2010r.,
  • raport z inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych,
  • prognozę emisji dla roku 2020,
  • plan działań na rzecz zrównoważonej energii:

      - strategia długoterminowa do roku 2020,

      - szczegółowe działania,

  • możliwości finansowania działań objętych planem,
  • monitoring postępów i ewaluacja planu.

Przyjęty dnia 29.08.2012r. Uchwałą nr XXXIII/262/12 Rady Miasta Kościerzyna "Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Kościerzyna" został złożony w dniu 04.09.2012r. do Komisji Europejskiej.

Plan działań w wersji do pobrania - tutaj

Raport 2014 - tutaj
Raport 2015 - tutaj
Raport 2017 - tutaj
Raport 2018 - tutaj 

 

 

 

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 9418 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget