Strona z portalu

  / Urząd / Decydujmy razem / Spotkanie- Program Rozwoju Przedsiębiorczości
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Spotkanie- Program Rozwoju Przedsiębiorczości
W dniu 11 kwietnia br. odbyło się pierwsze spotkanie związane z monitoringiem Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2013-2020, przyjętego w grudniu ubr. stosowną uchwałą Rady Miasta Kościerzyna. Monitoring Programu, jest dalszym etapem współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Fundacją Demokracji Lokalnej, realizującej projekt „Decydujmy Razem.

Wzmocnienie mechanizmów partycypacji w kreowaniu wdrażania polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych”. Zgodnie z założeniami projektu, po uchwaleniu Programu następuje pilotaż wdrożenia mechanizmów partycypacyjnych we wdrażaniu polityki publicznej – monitoring i ewaluacja uchwalonego dokumentu.

W ramach spotkania wypracowano plan monitoringu Programu Rozwoju Przedsiębiorczości na 2013 r. oraz wyznaczono cele i kierunków działań na rok 2013. Warto dodać, że uczestnicy spotkania przeszli I etap szkolenia z zakresu prowadzenia monitoringu dokumentów strategicznych.

Kolejne spotkanie Zespołu Monitorującego Program, planowane jest na czerwiec.

Strona: 1 
Zdjęcie: b.jpg
Zdjęcie: c.jpg
Stronę odwiedzono 8243 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget